מאמרים וכתבות

מאמרים

כחלק מהשרותים והפתרונות שאנו מספקים ללקוחותינו אנו משתפים אתכם בידע הנצבר של הצוות שלנו.
כאן תוכלו למצוא מידע שימושי ומאמרים מקצועיים בתחום המשובים והסקרים.
אנו מאמינים שידע זה כח.
המאמרים המובאים פה לפניכם נכתבו במיוחד עבורכם על מנת שהתוצאות שתקבלו עם שימוש נכון במערך משובים וסקרים יוביל אתכם להישגים חדשים.מהו מחקר איכותני?

מחקר איכותני
מחקר אשר אינו מתאר את ממצאיו – או מבסס את מסקנותיו – בנתונים מספריים, אלא בתכונות איכותיות וכלליות.
מבצעים מחקר איכותני כאשר חוקרים תכונה מופשטת כגון נאמנות, או כאשר נושא המחקר הוא על קבוצה קטנה.
מחקר אשר אינו מתאר את ממצאיו – או מבסס את מסקנותיו – בנתונים מספריים, אלא בתכונות איכותיות וכלליות.

במחקר האיכותני, האובייקטיביות אינה המטרה העיקרית מכיוון שהיא בלתי אפשרית, ואימות התוצאות מתבצע על ידי שימוש בשיטות נוספות, לרוב על ידי מחקר כמותי.מחקר איכותני

מחקר איכותני הוא שיטת מחקר במדעים, כגון מדעי החברה ומדעי הרוח. מובן שכיח למונח הוא התבוננות בהתנהגות האנושית במטרה להבין אותה; ובמובנו המצומצם הוא כינוי לסוגי המחקר שאינם משתמשים בנתונים מספריים ובניתוחים סטטיסטיים של אותם הנתונים, וזאת בניגוד לשיטות מחקר כמותיות. המחקר האיכותי כולל בתוכו מספר זרמים מתודולוגים, בין השאר – אתנוגרפיה, תאוריה מעוגנת בשדה, מחקר נרטיבי, סיפורי חיים וחקר מקרה. כמעט בכל המקרים, המחקר האיכותני משמש כמתודולוגיה מחקרית לאפיסטמולוגיה פוסט פוזיטיביסטית, היינו, לפרדיגמה הפרשנית-הבנייתית.