דוגמאות

טפסים לדוגמא

לפניכם דוגמאות למגוון טפסים שנוצרו באמצעות המערכת.

יצירת טפסים אינטרנטיים חכמים הניתנים לניתוח ופילוח נתוני לקוחות ונתונים.​

ניהול טפסים באמצעות המערכת מאפשר את הפצתם במגוון אמצעים ובמגוון מדיות.

ביניהם: הפצה באמצעות המערכת, הפצה באמצעות תיבת הדוא"ל או מערכת דיוור, הפצה באתר או בעמוד הפייסבוק ועוד.

ניתן לראות שימושים שונים שניתן לעשות בכלי הטופס.

טופס אישור השתתפות בכנס