פתרונות

שאלון "חכם"

אחד הכלים החזקים של סקרים וטפסים אינטרנטיים, היא בכך שהם אינטראקטיביים, ומסוגלים להשתנות בהתאם לתשובות של ממלא הטופס.

ישנם מגוון פתרונות לניהול מערך סקרים וטפסים אינטרנטיים, חלקם נותנים מענה לשאלות "דילוג", וחלקן לא.

ל iFeedback פתרון מתקדם ויעיל לבניית טפסים עם שאלות דילוג בטופס אינטראקטיבי.

גם את הטפסים המורכבים ביותר ניתן להרכיב באופן פשוט ויעיל באמצעות המערכת.

היות והטכנולוגיה מאפשרת יצירה של טפסים כאלו בקלות, זמן בניית הטופס משפיע משמעותית על עלויות השירות וכח-האדם.

ניתן לבצע שינויים בטופס גם לאחר הרכבתו.

באמצעות כלי הדילוג במערכת ניתן להוסיף לוגיקת הסתעפות, כך שהשאלות המוצגות בטופס יותאמו ביחס לתגובות לשאלות מסויימות. שאלה או קבוצת שאלות יופיעו רק במידה וממלא הטופס ענה באופן מסויים על שאלה מסויימת.

כך תוכלו לוודא שהשאלות הרלוונטיות בלבד יוצגו לממלא הטופס.

בעת יצירת הסקר ביכולתכם לקבוע דילוג משאלה או קבוצת שאלות מסויימת לקבוצה אחרת במידה ואינה רלוונטית למשיב.

לדוגמא, חברה שמספקת שירותי תמיכה טכנית המבצעת משוב על שירות התמיכה, יכולה לקבוע שאלה האם הבעיה לשמה פנית אלינו טופלה כראוי?

במידה והלקוח עונה שכן הוא מסיים את הטופס ולא יוצגו לו שאלות נוספות.

במידה והלקוח עונה שלא, המערכת מדלגת אותו לקבוצת שאלות שמטרתה להבין את הסיבה שפנייתו לא הסתיימה, ותוכל לבצע מעקב אחר אותה פנייה.

בכדי ליצור טופס עם מנגנון דילוג, תחילה עליך לקבוע את הלוגיקה, ואת תרשים ההסתעפות של הטופס.

עליך לחשוב אילו שאלות יופיעו לממלא טופס במידה והוא עונה באופן מסויים.

במידה והסקר שיצרתם מאוד מורכב מומלץ להכין תרשים זרימה של השאלות טרם הרכבתו במערכת.