תפריט תחתון

כל דף שאתה רוצה שיהיה תחת העמודה בתפריט תחתון  שנמצא ב footer תיצור אותו כאשר "עמוד אב" שלו זה העמוד הזה אל תמחק את הדף הזה, אם אתה רוצה לבטל את הדף הזה פשוט תמחק את כל הדפים שהם "ילדים" שלו.