מפת הגעה

חבילת בסיס חודשית


מרכיבי חבילת הבסיס

 

תכונות עיקריות חבילת מנוי חודשי לשירותי המערכת:

  • עד 500 שליחות לנמענים

    3 טפסים לחודש

  • ללא הגבלה במספר השאלות לטופס

  • ניהול רשימות נמענים וקבוצות שליחה

  • תמיכה טלפונית ותמיכה מקוונת

  • מספר המשתמשים למנוי – עד 3

  • שימוש בתכונות כלי טופס אנונימי

  • שימוש מלא בכל כלי הסטטיסטיקה והניתוח במערכת