טיפים ראשונים לבניית שאלון סקר \ שאלון משוב

טיפים לבניית השאלון

  1. הכנת רשימה של כל המשתנים הרלוונטיים – גם המרכזיים וגם כל משתנה אחר שנראה לי קשור.
  2. ניסוח גרסה ראשונית – תוך התייעצות עם מומחים. ניתן אף לעשות קבוצת מיקוד עם האוכלוסייה הנחקרת.
  3. בחינת השאלון על מדגם קטן (PILOT), משום שחשוב לבדוק האם השאלות ברורות.
  4. ניסוח גרסה סופית שאותה מפיצים.

סוגי שאלות

לבחירת סוג השאלות חשיבות רבה מבחינת היכולות הכלכליות, הזמן, והיכולות ניתוח של מבצע הסקר. בכל שאלון ניתן ואף רצוי לשלב מספר סוגים שונים של שאלות, משום שכל שאלה בוחנת אספקט מעט שונה.

 

שאלה סגורה (אמריקאית)

מציעה למשיב כמה תשובות אפשריות מהן הוא צריך לבחור.

דוגמא: מהו המניע המרכזי לעלייתך לארץ? 1. כלכלי 2. דתי 3. אישי 4. פוליטי

יתרונות: קל לניתוח, זול ומהיר.

חסרונות: יש יותר מקום לעשות טעויות הן בניסוח השאלה והן בניסוח התשובות. מוגבל לתשובות ספציפיות.

סוגי דירוגים לשאלות סגורות

 

שאלה פתוחה

מוצגת למשיב ללא כל הכוונה והוא מתבקש לענות לפי ראות עיניו . .

דוגמא: מהי הסיבה לעלייתך לארץ?

יתרונות: קלה לחיבור, ניתן להפיק ידע מקיף יותר על התופעה הנשאלת,

חסרונות: הניתוח הסטטיסטי מורכב ואיטי יותר, יוצר חוסר מוטיבציה אצל הנשאל כאשר יש מספר רב של שאלות פתוחות בשאלון.

  • טיפ חשוב: אם ידועות לי התשובות אעדיף את השאלה הסגורה, אם יש חשש לא לכלול את כל הספקטרום של התשובות אנסח גם שאלות פתוחות.

שאלה מותנה

שאלת המשך לפי תשובה שניתנה בשאלה קודמת. מתאימה במקרים בהם רוצים לסנן חלק מהנחקרים לפי תשובתם ולהמשיך ולשאול רק את אנשים מפרופיל מסוים.

דוגמא: אם אתה נשוי ענה על השאלה, אם לא עבור לשאלה הבאה: 1. באיזו שנה התחתנת?_______

 

שאלה ישירה

המשיב נשאל ישירות על עצמו- דעותיו, ערכיו, אמונותיו וכ"ו. אם יש חשש מכל מיני סיבות כאשר מדובר בנושא רגיש שאנשים לא יענו בכנות, אפשר לנסח את השאלה בצורה עקיפה.

לדוגמא: האם אתה שותה אלכוהול באופן קבוע?

 

שאלה עקיפה

המשיב נשאל על אנשים אחרים (דעותיהם/אמונותיהם וכו') אך החוקר מניח כי הדבר משקף את עמדותיו של המשיב. משתמשים בה בנושאים אשר התשובה עליהם עשויה להציג את המשיב באור שלילי (הגינות).

דוגמא: האם חבריך הקרובים מעשנים סמים קלים?

  •  טיפ חשוב: חשוב להבין שכל שאלה אפשר לנסח בצורה עקיפה או ישירה. שאלון אנונימי יכולה למתן את הבעיה כאשר אנשים לא רוצים לענות על שאלות רגישות. במקרים בהם יש חשיבות לאמינות המידע ניתן לנסח כשאלה עקיפה, אך בדר"כ עדיפה שאלה ישירה.