שלבים ראשונים בהרכבת שאלון סקר \ משוב

סקרים ומשובים

סקר הוא סגנון מחקר המתבסס על שאלון כאמצעי עיקרי לאיסוף נתונים, ­­­­­מטרתו העיקרית הינה צילום מצב, קרי, תיאור התפלגות המשתנים באוכלוסייה הנחקרת. הסקר מיועד לבחינת משתנים בקרב אוכלוסייה רחבה ומייצגת. הסקר נותן לנו מידע ומטרתו תיאור קבוצה מסוימת  מה היא חושבת או מאפיין אותה נכון לנקודת זמן של ביצוע הסקר.  מונח חשוב להבנת מטרות הסקר  הוא חיזוי התנהגות כלומר ניסיון לחזות התנהגות בעתיד על סמך עמדות בהווה. הכלי שמאפשר חיזוי התנהגות בסקר הוא שאלון, שלו חוקים משלו הקשורים לדרך בניית השאלות ומניעת טעויות סטטיסטיות שיכולות לשבש את אמינות ואמיתות הנתונים שהתקבלו.

השאלון- הכלי המרכזי והשכיח ביותר לאיסוף נתונים על תופעות באופן ישיר כגון: עמדות, רגשות

ורצונות של אנשים.

 

תהליך ביצוע סקר מבוסס על שאלון

 1. הבהרת מטרות המחקר
 2. התמקדות במשתנים הספציפיים: החלטה מראש על המשתנים ספציפיים.
 3. בחירת אוכלוסיית המחקר- שלב זה הינו קריטי משום שאוכלוסיית המחקר תוביל לאופי שונה של שאלות בשלב תכנון הסקר כמו למשל: האם יש לי אפשרות לגשת לאוכלוסייה, מי האוכלוסייה המעניינת אותי וכ"ו.
 4. בחירת מדגם מייצג מתוך האוכלוסייה (הרחבה בהמשך)
 5. חיבור השאלון
 6. החלטה על אופן הפצתו (אינטרנט/דואר/טלפון….).

יתרונותיו של השאלון

 1. עלויות נמוכות
 2. ניתן להעברה לאוכלוסייה רחבה
 3. זמן מועט יחסית- יחסית בזמן מועט מקבלים אינפורמציה על חברה מאוד רחבה
 4. מתאים כאשר אין אפשרות לעשות מניפולציות.
 5. מתאים למגוון של נושאים.

חסרונות השאלון

 1. מתאים יותר למערך מחקר הבוחן מתאם ולא סיבתיות. ניתן למצוא כל מיני קשרים בין משתנים, אולם אי אפשר להצביע על קשר סיבתי.
 2. עשויה להיות סלקציה של העונים.