iFeedback

למי מיועדת מערכת?

מערכת המשובים והסקרים iFeedback מיועדת לארגונים ולעסקים שבסיסם הוא שרות לקוחות או מכירת מוצרים.

כל אחד מאיתנו העוסק בתחום בו הוא נותן שירות ללקוחות מתמודד עם שאלות הקשורות בשביעות רצון הלקוחות מהשירות ומהמוצר.

מערכת המשובים והסקרים שלנו מאפשרת לדרגי הניהול בארגון או בעסק לוודא עמידה ביעדי השירות ולזהות כשלים בשרות או בעיות במוצר במהירות ובזמן אמת.

תחושת הלקוח כלפי המוצר או השירות שקיבלו והמענה לצרכים בגללם נרכש המוצר.

  •  לכל ארגון ולכל עסק – גדול או קטן – שלקוחותיו הם בסיס העסק.
  •  לארגונים ולעסקים בעלי מספר מחלקות ועובדים.
  •  רשתות בעלות מספר סניפים.
  •  עסקים ואנשי מקצוע בתחום השירותים וההוראה.
  •  עסקים המשווקים מוצר חדש או שרות חדש.

באמצעות מערכת iFeedback יוכל הארגון או העסק להגיע לשיפור דרמטי בהבנת הצרכים של קהלי יעד שונים, להפיק לקחים ולשפר משמעותית את איכות השירות ו/או המוצר.
בעסקים בעלי מחלקות פנימיות ורשתות, יכולה iFeedback לשמש ככלי עבור מנהלי המחלקה או הרשת כדי ללמוד על רמת השירות של נציגי העסק ואיכות המוצרים שהוא מציע ואת ייצוג הולם של הסניף או איש השרות.

מהי תרומת המערכת לעסק?