iFeedback

מאפייני מערכת

מערכת iFeedback היא מערכת מתקדמת וחכמה לביצוע סקרים ומשובים דיגיטליים.


מספר כלים עיקריים לשימוש במערכת הסקרים

יצירת שאלונים: באמצעות מחולל טפסים יעיל, וידידותי למשתמש.

הפצת השאלונים: לנמענים באמצעות מגוון אמצעי הפצה.

ריכוז הנתונים באופן אוטומטי

ממשק ניהול וניתוח הנתונים

ממשק להפקת דוחות נתונים מפורטים וכלליים.


סוגי טפסים

טפסי משוב
לביצוע משובים מבוססי אירוע הנשלחים לנמען בסמוך לזמן קבלת השירות או רכישת המוצר

טפסי סקר
לביצוע סקרי שביעות רצון וסקרי שוק כמותיים מקיפים

טפסים מקוונים
יצירת טפסים דיגיטליים חכמים הניתנים לניתוח ופילוח נתוני לקוחות ונתונים


תכונות עיקריות מערכת הסקרים

 

תכונות יצירת טופס

 • הגדרת תאריך סיום הסקר
 • תמיכה ביצירת טפסים במגוון שפות (עברית, אנגלית, ערבית, רוסית…)
 • עיצוב הטופס
 • הגדרה ועיצוב הזמנה אינטרנטית למילוי הטופס
 • פנייה אישית ללקוח נמען
 • איסוף פרטי נמענים לפי הגדרות יוצר הטופס
 • מגוון אפשרויות תצוגה
 • יצירת שאלות ע"פ קבוצות והיררכיה
 • מנגנון לבניית טופס אינטראקטיבי חכם
 • מגוון מקיף של סוגי שאלות
 • יצירת עמוד סיום מילוי הטופס


תכונות הגדרת קמפיין

 • יצירת קבוצות שליחה
 • יצירת קבוצות נמענים
 • יצירת קבוצות לקוחות
 • יבוא רשומות אקסל של פרטי נמענים למערכת
 • יצירת טפסים אנונימיים
 • שליחת תזכורות
 • הגדרת מועד לסיום הסקר

 

תכונות ניהול מנוי

 • ניהול לקוחות ורשומות לקוחות
 • ניהול קבוצות שליחה
 • ניהול קבוצות לקוחות
 • ניהול משובים
 • ניהול נתונים ודוחות
 • מנגנון לסינון טבלאות רשומות ותאריכים (פילטרים)
 • הגדרה עצמית של משתמשים והרשאותמערכת
 • מגוון סוגי הרשאות שימוש
 • מנגנון לייבוא רשומות פרטי לקוחות \ נמענים

 

סוגי שאלות

 • שאלות דירוג
 • שאלות אמריקאיות
 • שאלות כן\לא
 • שאלות בחירה מרובה
 • שאלות תיבת בחירה
 • שאלות פתוחות

 

 

דוחות המערכת

 • דוחות עוקבים אודות אחוזי התגובה
 • פילוח הנתונים בתצוגה גראפית
 • דוחות אקסל כלליים לריכוז התוצאות
 • דוחות אקסל פרטניים המכילים את כל נתוני הטפסים שמולאו

 

אמצעים להפצת הטפסים

iFeedback – שליחת הטפסים באמצעות מנגנון השליחה של המערכת.

Facebook – הפצת הסקר באמצעות הפייסבוק שלכם.

אתר הבית – מתן אפשרות למילוי הטופס באתר הבית שלכם.

מערכת דיוור \ דוא“ל – שליחה באמצעות מערכת דיוור או מתיבת הדוא“ל שלכם.

קוד QR – ניתן לשלב קוד QR  באמצעי השיווק או בעמדת שירות ומכירה.

SMS - הפצת טופס באמצעות שליחת הודעת סמס ללקוחות.

עמדות מילוי – עמדות מחשב או iPad דיגיטליות או עמדות QR